Triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022”

     Sáng ngày 10/11/2022, Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi …Xem tiếp