Trường ĐH Cửu Long có 4 sản phẩm, mô hình được chọn khảo sát thực tế các giải pháp đề xuất đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa tỉnh Vĩnh Long lần IX năm 2022-2023

    Chiều ngày 08/8/2023, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa tỉnh Vĩnh Long lần IX năm 2022-2023 tổ chức khảo sát thực tế các giải pháp đề xuất đạt giải năm 2022-2023 tại Xem tiếp …