Tổ chức tết Chôl Chnăm Thmây cho giảng viên, chuyên viên, sinh viên người dân tộc Khmer, lưu học sinh Campuchia và Tết Bun Pi May cho lưu học sinh Lào

    Chiều ngày 13/4/2023, Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL) tổ chức tết Chôl Chnăm Thmây (Campuchia) và tết Bun Pi May (Lào) cho giảng viên, chuyên viên, sinh viên người dân tộc Khmer, lưu học sinh Campuchia, lưu học Xem tiếp …