Chương trình giao lưu âm nhạc

Ngày 12/12/2020 tại Trường Đại học Cửu Long sẽ diễn ra chương trình giao lưu âm nhạc với chủ đề “Tự tình chín dòng sông”. Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Cửu Long