Công bố 3 công khai

          I. Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

          Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Cửu Long thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2020 – 2021 như sau:

 1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 17).
 2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 18).
 3. Công khai thông tin cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19).
 4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu mẫu 20).
 5. Công khai tài chính của CSGD đại học (Biểu mẫu 21).

       II. Công khai Chương trình đào

      * Chương trình đào tạo bậc đại học

 1. Bảo vệ thực vật.
 2. Công nghệ kỹ thuật cơ khí CN chế tạo máy.
 3. Công nghệ kỹ thuật cơ khí CN ô tô.
 4. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.
 5. Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử.
 6. Công nghệ thông tin.
 7. Công nghệ thực phẩm.
 8. Công tác xã hội.
 9. Điều dưỡng đa khoa.
 10. Điều dưỡng gây mê hồi sức.
 11. Điều dưỡng răng hàm mặt.
 12. Đông phương học CN Đông Nam Á học.
 13. Đông phương học CN Hàn Quốc học.
 14. Đông phương học CN Nhật Bản học.
 15. Đông phương học CN Trung Quốc học
 16. Dược học.
 17. Kế toán.
 18. Kinh doanh thương mại.
 19. Kỹ thuật xết nghiệm y học.
 20. Luật.
 21. Luật kinh tế.
 22. Ngôn ngữ Anh.
 23. Nông học.
 24. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
 25. Quản trị kinh doanh.
 26. Tài chính ngân hàng.
 27. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam CN Báo chí truyền thông.
 28. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam CN Ngữ văn học.
 29. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam CN Quản lý văn hóa.
 30. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam CN Quản trị văn phòng.

     * Chương trình đào tạo Sau đại học

 1. Công nghệ thực phẩm.
 2. Kỹ thuật xây dựng.
 3. Quản trị kinh doanh.
 4. Tài chính – Ngân hàng.
 5. Văn học Việt Nam.

     III. Công khai văn bằng, chứng chỉ

       * Quyết định ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ: Xem chi tiết.

       * Thông báo công khai mẫu văn bằng chứng chỉ: Xem chi tiết.

       * Mẫu văn bằng, chứng chỉ đính kèm:

       – Mẫu  bằng Cử nhân: Xem chi tiết.

       – Mẫu  bằng Kỹ sư: Xem chi tiết.

       – Mẫu bằng thạc sĩ: Xem chi tiết.

       – Mẫu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Xem chi tiết.

       – Mẫu chứng chỉ tiếng Việt: Xem chi tiết.

       IV. Công khai quy chế đào tạo

     Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học: Xem chi tiết.

      V. Quy chế đào tạo:

     – Quy chế đào tạo thạc sĩ 2019: Xem chi tiết:

     – Quy chế đào tạo thạc sĩ 2022: Xem chi tiết:

     VI. Quy chế thi

     – Quy chế thi 2019: Xem chi tiết

     – Quy chế thi 2021: Xem chi tiết