Công khai Chương trình đào tạo

* Chương trình đào tạo bậc đại học

 1. Bảo vệ thực vật.
 2. Công nghệ kỹ thuật cơ khí CN chế tạo máy.
 3. Công nghệ kỹ thuật cơ khí CN ô tô.
 4. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.
 5. Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử.
 6. Công nghệ thông tin.
 7. Công nghệ thực phẩm.
 8. Công tác xã hội.
 9. Điều dưỡng đa khoa.
 10. Điều dưỡng gây mê hồi sức.
 11. Điều dưỡng răng hàm mặt.
 12. Đông phương học CN Đông Nam Á học.
 13. Đông phương học CN Hàn Quốc học.
 14. Đông phương học CN Nhật Bản học.
 15. Đông phương học CN Trung Quốc học
 16. Dược học.
 17. Kế toán.
 18. Kinh doanh thương mại.
 19. Kỹ thuật xết nghiệm y học.
 20. Luật.
 21. Luật kinh tế.
 22. Ngôn ngữ Anh.
 23. Nông học.
 24. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
 25. Quản trị kinh doanh.
 26. Tài chính ngân hàng.
 27. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam CN Báo chí truyền thông.
 28. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam CN Ngữ văn học.
 29. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam CN Quản lý văn hóa.
 30. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam CN Quản trị văn phòng.

* Chương trình đào tạo Sau đại học

 1. Công nghệ thực phẩm.
 2. Kỹ thuật xây dựng.
 3. Quản trị kinh doanh.
 4. Tài chính – Ngân hàng.
 5. Văn học Việt Nam.