Công văn 3998/BGDĐT-HTQT, ngày 14/9/2021 của Bộ GD&ĐT về việc đề nghị hỗ trợ nhập cảnh và cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc