Đảng ủy Trường ĐH Cửu Long: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

      Ngày 22/7/2022, Đảng ủy Trường Đại học Cửu Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí là đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường.

      Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường về các mặt hoạt động trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo Hội đồng Trường và các đoàn thể. Đảng bộ 07/07 Chi bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội cấp Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024. có 79/80 Đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 18 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 98,75% (vượt 8,75% so với chỉ tiêu đề ra). Biểu dương, khen thưởng 18 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết nạp 03 đảng viên mới. Cử 44 cảm tình Đảng tham dự Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II do Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức. Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và 07/07 Chi bộ trực thuộc đều đánh giá tốt 10/10 nội dung. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy Trường và cấp ủy các Chi bộ trực thuộc đều đánh giá tốt 10/10 nội dung. Cấp ủy đã bình xét, biểu dương, khen thưởng 18 Đảng viên tiêu biểu trong thực hiện tốt Chỉ thị 05 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021…

Đồng chí Trương Công Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

      Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy trường đã đề ra một số công tác trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tình hình tư tưởng và báo cáo viên tuyên truyền miệng; thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội.

  Tin, ảnh: Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông