Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Nhằm cung cấp thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, cũng như thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường để thí sinh và phụ huynh tham khảo và đăng ký, Trường Đại học Cửu Long công bố Đề án tuyển sinh năm 2023.

Xem chi tiết Đề án TẠI ĐÂY.