Giải nhất hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII năm 2020

            Ngày 25/11/2020, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã phối hợp với Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2020.

            Tham gia tranh tài ở 4 phần thi: theo dòng lịch sử, dấu chân phía trước, đi tìm chân lý và ánh sáng soi đường. Đội dự thi của Trường Đại học Cửu Long đã chiến thắng 4 trường Đại học Cao đẳng tỉnh Vĩnh Long xuất sắc giành giải nhất Hội thi năm 2020.

            Hội thi là dịp để sinh viên Nhà trường giao lưu, học tập kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho thanh niên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tin: Lê Hậu