HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

     Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, sáng ngày 07/11/2020 Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  ThS Nguyễn Văn Thanh – Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu phát biểu góp ý

 Dự Hội nghị có lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu, Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô là Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, giảng viên, nhân viên toàn trường.

    Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Phát biểu thảo luận tại hội nghị với động cơ tích cực, tâm huyết và xây dựng các Đại biểu đã tập trung đưa ra các ý kiến xoay quanh vấn đề xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, chống tham nhũng, tập trung phát triển giáo dục, công nghệ, an sinh xã hội…..

     Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị cho toàn thể cán bộ giảng viên và nhân viên nhà trường.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đại tá: Trường Công Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Đại biểu phát biểu góp ý 

Tin, ảnh: Lê Hậu