Hội Nghị Sơ kết Học Kỳ II Năm Học 2019 – 2020

Sáng ngày 18/8/2020 Trường Đại học Cửu Long tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ II năm học 2019 – 2020 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường.

 

Đoàn chủ tọa điều hành Hội nghị

Hội nghị đã được Đoàn chủ tọa thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết học kỳ II năm học 2019 – 2020, phương hướng trong năm học 2020 – 2021, hướng dẫn bình xét thi đua và tổng kết năm học.

Hội nghị đã nhận được các ý kiến đóng góp của quý Đại biểu tham dự Hội nghị xoay quanh các nội dung: công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế….

Thông qua Hội nghị sơ kết học kỳ II năm học 2019 – 2020 lần này là tiền đề để Trường Đại học Cửu Long chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết năm học 2019 – 2020 chào đón năm học mới 2020- 2021.