Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

      Ngày 22/7/2022, Đảng ủy Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Hội nghị triển khai học tập, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

      Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Săn – Nguyên Phó Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long, báo cáo viên Hội nghị. Về phía Trường ĐH Cửu Long có TS. Nguyễn Thanh Dũng – Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu Trưởng; ThS. Nguyễn Cao Đạt – Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; ThS. Nguyễn Văn Thanh – Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên Nhà trường.

Đại biểu tham dự Hội nghị

      Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Săn báo cáo chuyên đề năm 2022, cụ thể: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, chuyên viên và nhân viên. Khơi dậy, phát huy ý chí, khát vọng, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thách thức vì lợi ích chung. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng, giữa giảng viên, chuyên viên, nhân viên với sinh viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, chuyên viên và nhân viên. Làm tốt công tác cán bộ. Phương hướng phấn đấu, làm theo

Đồng chí Nguyễn Văn Săn báo cáo chuyên đề năm 2022

       Thông qua Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề làm cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, chuyên viên, nhân viên nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương về tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Nhà trường trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường.

 Tin, ảnh: Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông