Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

 

    Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Đảng ủy Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL) tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII, các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long và sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị.

   Đến dự Hội nghị có đồng chí Cao Văn Bé Tư – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Về phía Trường ĐHCL có NGƯT.PGS.TS. Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thanh Dũng – Phó Hiệu trưởng; đồng chí Trương Công Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐCS; ThS. Nguyễn Văn Thanh – Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; ThS. Nguyễn Cao Đạt – Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

    Hội nghị được nghe đồng chí Cao Văn Bé Tư triển khai các nội dung: Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 45-KL/TW về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Đồng chí Cao Văn Bé Tư – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII

    Cùng ngày, Đảng ủy Trường ĐHCL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Tại Hội nghị, đồng chí Trương Công Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐCS báo cáo những nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh những điểm chính cần lưu ý thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Đồng chí Trương Công Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐCS báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023

    Dịp này, Đảng ủy Trường ĐHCL tổ chức khen thưởng cho 02 tập thể, 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; khen thưởng 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Dân vận khéo năm 2022.

Trao giấy khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Trao giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Trao giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Dân vận khéo  năm 2022

    Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn trường; phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Trung tâm Truyền thông – Tổ chức Sự kiện