Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, các Nghị quyết, Kết luận, Đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Kế hoạch của Tỉnh ủy

      Ngày 27/8/2022, Đảng Bộ Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL) kết hợp với Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, các Nghị quyết, Kết luận, Đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Kế hoạch của Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, chuyên viên, nhân viên. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long đến dự và báo cáo trước Hội nghị.

    Về phía Trường ĐHCL có NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đặng Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu Trưởng; ThS. Nguyễn Cao Đạt – Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; ThS. Nguyễn Văn Thanh – Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; đồng chí Trương Công Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, CT.CĐCS; toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, chuyên viên, nhân viên.

Đại biểu tham dự Hội nghị

    Theo đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Văn Nghiêm triển khai các các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 5 khóa XIII, cụ thể: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các Nghị quyết, Kết luận, Đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Kế hoạch của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long báo cáo Nghị quyết số 21-NQ/TW

   Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên, giảng viên, chuyên viên, nhân viên trong Nhà trường nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5, khóa XIII đề ra.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Dô