Khoa Khoa học Sức khỏe

 

 

      5. Tổ chức của Khoa Khoa học Sức Khỏe

STT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Vương Bảo Thy Tiến sĩ Trưởng Khoa
2 Trần Thị Hạnh Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa
3 Nguyễn Minh Quang Tiến sĩ, Bác sĩ, Chuyên khoa II Phó Trưởng Khoa
4 Bùi Thị Hằng Thạc sĩ Trợ lý Trưởng khoa
5 Trần Thị Hạnh Tiến sĩ Trưởng Bộ môn Điều dưỡng
6 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Thạc sĩ, Bác sĩ Phó trưởng Bộ môn Điều dưỡng
7 Nguyễn Thanh Anh Tuấn Bác sĩ,

Chuyên khoa II

Trưởng Bộ môn Xét nghiệm
8 Nguyễn Văn Vĩnh Bác sĩ,

Chuyên khoa II

Phó trưởng Bộ môn Xét nghiệm
9 Lương Linh Hà Tiến sĩ, Bác sĩ Trưởng Bộ môn

Kỹ thuật hình ảnh y học

10 Vũ Bá Dũng Phó giáo sư,

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Kỹ thuật hình ảnh y học

11 Vương Bảo Thy Tiến sĩ Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng
12 Nguyễn Trương Duy Tùng Thạc sĩ, Bác sĩ Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng
13 Mai Nguyệt Thu Hồng Tiến sĩ, Bác sĩ Trưởng Bộ môn Vi sinh
14 Trương Hoài Phong Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn Vi sinh
15 Trần Thị Hạnh Tiến sĩ Trưởng Bộ môn

Điều dưỡng quốc tế

16 Trần Anh Khoa Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn

Điều dưỡng quốc tế

17 Trương Thiên Phú Tiến sĩ, Bác sĩ Trưởng Bộ môn

Ký sinh – Miễn dịch

18 Mai Nguyệt Thu Hồng Tiến sĩ, Bác sĩ Phó trưởng Bộ môn

Ký sinh – Miễn dịch

19 Huỳnh Tấn Vũ Bác sĩ,

Chuyên khoa II

Trưởng Bộ môn Y học cổ truyền
20 Trần Anh Khoa Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn Y học cổ truyền
21 Trần Quốc Cường Tiến sĩ, Bác sĩ Trưởng Bộ môn Gây mê Hồi sức
22 Nguyễn Hồng Thanh Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn Gây mê Hồi sức
23 Nguyễn Anh Tuấn Tiến sĩ Trưởng Bộ môn

Chăm sóc giảm nhẹ-Lão khoa

24 Bùi Văn My Tin Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn

Chăm sóc giảm nhẹ-Lão khoa

25 Trần Thành Vinh Tiến sĩ, Bác sĩ Trưởng Bộ môn Hóa sinh
26 Vương Bảo Thy Tiến sĩ Phó trưởng Bộ môn Hóa sinh
27 Phùng Mạnh Thắng Tiến sĩ, Bác sĩ Trưởng Bộ môn

Kiểm soát nhiễm khuẩn

28 Sơn Thị Tiến Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn

Kiểm soát nhiễm khuẩn

29 Dương Công Kiên Tiến sĩ Trưởng Bộ môn

Công nghệ sinh học Y Dược

30 Phan Ngọc Thùy Ngân Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn

Công nghệ sinh học Y Dược

31 Phan Thanh Thăng Tiến sĩ Trưởng Bộ môn Huyết học
32 Trần Lĩnh Sơn Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn Huyết học
33 Nguyễn Minh Quang Tiến sĩ, Bác sĩ, Chuyên khoa II Trưởng Bộ môn Y khoa
34 Mai Nguyệt Thu Hồng Tiến sĩ, Bác sĩ Phó trưởng Bộ môn Y khoa
35 Lê Thị Thu Hà Tiến sĩ, Bác sĩ Trưởng Bộ môn Hộ sinh
36 Mai Nguyệt Thu Hồng Tiến sĩ, Bác sĩ Phó trưởng Bộ môn Hộ sinh
37 Vũ Hồng Thịnh Tiến sĩ, Bác sĩ Trưởng Bộ môn Nội – Ngoại
38 Nguyễn Tuấn Vinh Phó giáo sư,

Tiến sĩ, Bác sĩ

Phó trưởng Bộ môn Nội – Ngoại
39 Lý Quốc Trung Tiến sĩ, Bác sĩ Trưởng Bộ môn Sản – Nhi
40 Lê Nguyễn Trọng Nhân Tiến sĩ, Bác sĩ Phó trưởng Bộ môn Sản – Nhi
41 Hoàng Trọng Sĩ Phó giáo sư,

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Sức khỏe – Môi trường

42 Phan Ngọc Thùy Ngân Thạc sĩ Phó trưởng Bộ môn

Sức khỏe – Môi trường

43 Nguyễn Cẩm Duyên Cử nhân Giảng viên/ Cán bộ phụ trách Phòng thí nghiệm
44 Ngô Huỳnh Thúy Duy Cử nhân Giảng viên/ Cán bộ phụ trách Phòng thí nghiệm
45 Nguyễn Thị Thảo Sương Kỹ sư Chuyên viên

6. Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Nhận kiểm định CTĐT của Khoa khoa học sức khoẻ

Hội thảo khoa học quốc tế về “Hợp tác giữa các trường đại học Ấn Độ và Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực y tế thời kỳ hậu Covid-19 – Thực trạng và giải pháp”

Các lớp tập huấn đào tạo ngắn hạn 

Chương trình trải nghiệm, việc làm tại Nhật Bản

Sinh viên thực tập tại bệnh viện

Họp mặt 20-11

 Hội Thảo xây dựng chuẩn đầu ra cho Sinh viên

Sinh viên CHDC Nhân dân Lào đang học tập tại Khoa

Giờ học thực hành của sinh viên

Sinh viên chụp ảnh Lưu niệm khi kết thúc môn học

Video Giới thiệu khoa Khoa học Sức khỏe

Nguồn: Khoa Khoa học sức khỏe