Khoa Nông nghiệp – Thủy sản

I. NHÂN SỰ

     1. Ban chủ nhiệm Khoa

STT HỌ VÀ TÊN Học hàm – học vị CHỨC VỤ Email Bộ môn
1. Bùi Hữu Thuận Tiến sĩ Trưởng khoa buihuuthuan@mku.edu.vn Trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Sinh học
2. Nguyễn Kim Quyên Tiến sĩ Phó Trưởng khoa nguyenkimquyen@mku.edu.vn Trưởng Bộ môn Nông học
3. Nguyễn Quốc Thái NCS Phó Trưởng khoa nguyenquocthai@mku.edu.vn Bộ môn Nông học

     2. Trợ lý Khoa

STT HỌ VÀ TÊN Học hàm – học vị CHỨC VỤ Email Bộ môn
1. Đoàn Vĩnh Phúc NCS Chuyên viên đào tạo doanvinhphuc@mku.edu.vn Bộ môn Nông học
2. Phạm Văn Bé Ba Thạc sĩ Chuyên viên PTN kiêm nhiệm VP, SV phamvanbeba@mku.edu.vn Bộ môn Nông học

     3. Giảng viên, chuyên viên

STT HỌ VÀ TÊN Học hàm – học vị CHỨC VỤ Email Bộ môn
1. Nguyễn Hoàng Anh Thạc sĩ Giảng viên nguyenhoanganhkhnn@mku.edu.vn Bộ môn Nông học
2. Đặng Thị Mỹ Tú Thạc sĩ Giảng viên dangthimytu@mku.edu.vn Bộ môn Nông học
3. Võ Thị Kim Mai Thạc sĩ Giảng viên vothikimmai@mku.edu.vn Bộ môn Nông học
4. Trần Ngọc Điệp Thạc sĩ Giảng viên tranngocdiep@mku.edu.vn Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Sinh học
5. Phạm Thị Mỹ Lệ Thạc sĩ Giảng viên Phó Giám đốc NMSX nước uống đóng chai phamthimyle@mku.edu.vn Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Sinh học
6. Đặng Xuân Đào Thạc sĩ Giảng viên dangxuandao@mku.edu.vn Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Sinh học
7. Nguyễn Hồng Thanh Thạc sĩ Giảng viên nguyenhongthanh@mku.edu.vn Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Sinh học
8. Lâm Thị Huyền Trân Thạc sĩ Giảng viên lamthihuyentran@mku.edu.vn Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Sinh học
9. Nguyễn Thị Kiều Tiên Thạc sĩ Giảng viên nguyenthikieutien@mku.edu.vn Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Sinh học
10. Phạm Xuân Phong Thạc sĩ Giảng viên phamxuanphong@mku.edu.vn Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Sinh học
11. Phạm Thị Thu Hồng Tiến sĩ Giảng viên phamhong130762@yahoo.com.vn Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản
12. Hồ Phương Ngân Thạc sĩ Giảng viên hophuongngan@mku.edu.vn Bộ môn Nuôi trồng thủy sản
13. Nguyễn Hồng Linh Thạc sĩ Giảng viên nguyenhonglinh@mku.edu.vn Bộ môn Nuôi trồng thủy sản
14. Trương Linh Phương Cao học Chuyên viên PTN truonglinhphuong@mku.edu.vn Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Sinh học
15. Nguyễn Hoàng Tùng Thạc sĩ Chuyên viên PTN nguyenhoangtung@mku.edu.vn Bộ môn Nông học
16. Nguyễn Hải Sơn Thạc sĩ Chuyên viên PTN nguyenhaison@mku.edu.vn Bộ môn Công nghệ thực phẩm – Sinh học

II. CHỨC NĂNG

– Khoa Nông nghiệp – Thủy sản là đơn vị đào tạo và quản lý hành chính cơ sở của Trường, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của khoa, quản lý hành chính, nhân sự, quản lý chuyên môn và quản lý sinh viên theo quy định.

– Xây dựng chương trình đào tạo theo từng chuyên ngành, trình Ban Giám hiệu đề án mở thêm ngành đào tạo dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và dựa trên nhu cầu phát triển nguồn nhân lực thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu xã hội.

III. NHIỆM VỤ

 1. Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản cho địa phương và cho xã hội.
 2. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong chiến lược xây dựng các mã ngành đào tạo, chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của trường, của tỉnh, của xã hội.
 3. Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng và các phòng chức năng về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo các bậc học, các ngành học mà khoa đảm nhận.
 4. Xây dựng và triển khai kế hoạch của Khoa trong từng năm học
 5. Hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài trường để trao đổi cán bộ, tham khảo chương trình, giáo trình, tài liệu, kinh nghiệm quản lí và giảng dạy.
 6. Tổ chức điều hành kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành của ngành đào tạo
 7. Tổ chức, quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng thí nghiệm trực thuộc khoa.
 8. Quản lí, giáo dục, rèn luyện người học để trở thành những con người được đào tạo có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
 9. Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lí lao động, tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của khoa theo sự phân cấp và qui định của nhà trường.
 10. Chỉ đạo thực nghiệm tổ chức sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chất lượng gắn với NCKH, thực hành của GV, SV.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

IV.   NGÀNH ĐÀO TẠO

Các ngành đào tạo

– Bậc đại học đào tạo 3,5 – 4 năm gồm các ngành: Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học; Nông học; Bảo vệ thực vật.

– Bậc cao đẳng đào tạo 3 năm: Công nghệ thực phẩm.

Mục tiêu đào tạo các ngành và cơ hội nghề nghiệp

– Công nghệ thực phẩm: đào tạo kỹ sư Công nghệ thực phẩm có khả năng đánh giá phẩm chất thực phẩm; thiết kế, vận hành các tiến trình bảo quản, sau thu hoạch, sản xuất nông sản thực phẩm đáp ứng yêu cầu về vệ sinh, an toàn, chất lượng. Sinh viên được học nghiên cứu, sáng tạo, làm sản phẩm mới hay qui trình công nghệ, hợp lý hóa sản xuất. Sinh viên được thực hành ở phòng thí nghiệm, thực tập thực tế ở nhà máy xí nghiệp chế biến, ở các viện nghiên cứu sau thu hoạch nông sản, thực phẩm. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, trường, y tế dự phòng, doanh nghiệp, các cơ sở xử lý sau thu hoạch, đóng gói, chế biến nông sản, thực phẩm…

– Công nghệ sinh học: đào tạo kỹ sư Công nghệ Sinh học có chuyên môn về công nghệ sinh học thực vật, lai tạo các giống sinh vật mới, phục tráng và nhân giống cây trồng, ứng dụng công nghệ enzyme và protein. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty về y dược (bào chế thuốc, vaccine,…), về môi trường, về cây giống,  con giống, về lĩnh vực công nghiệp (lên men, vật liệu, thuốc, chế biến), các cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học; các cơ quan kiểm nghiệm, viện nghiên cứu, công nghệ sau thu hoạch, công ty chế biến nông lâm, thực phẩm, thủy sản, bảo vệ môi sinh,…

– Nông học: đào tạo kỹ sư Nông học có kiến thức tổng quát và chuyên ngành bao gồm các lĩnh vực sản xuất như trồng trọt (kỹ thuật sản xuất, giống, bảo vệ thực vật, …), chăn nuôi và thủy sản (giống, kỹ thuật sản xuất, thú y, vệ sinh môi trường sản xuất,…). Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm nông nghiệp, các công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản, chăn nuôi; các cơ quan nhà nước về nông nghiệp.

– Bảo vệ thực vật: đào tạo kỹ sư Bảo vệ thực vật có kiến thức và kỹ năng về bảo vệ thực vật; am hiểu về các loài dịch hại và thiên địch trên cây trồng, biết áp dụng hợp lý các biện pháp bảo vệ thực vật nhằm hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp an toàn; có kiến thức về an toàn lao động, an toàn nông sản thực phẩm, đạo đức nghề nghiệp; có khả năng hợp tác trong sản xuất nông sản và trong nghiên cứu khoa học, biết sản xuất và làm dịch vụ bảo vệ thực vật. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các Trường đại học, cao đẳng, các Viện, trung tâm nghiên cứu; công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật; các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh – dịch vụ nông nghiệp và bảo vệ thực vật.

V.  TỔ BỘ MÔN

Khoa Nông nghiệp – Thủy sản hiện nay có ba tổ bộ môn: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Sinh học, Bộ môn Nông học và Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản.

VI. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA

STT Họ và tên Chức vụ/chức danh, đơn vị Chức danh Hội đồng
1. Bùi Hữu Thuận Tiến sĩ; Trưởng Khoa NN-TS Chủ tịch
2. Phạm Thị Thu Hồng Tiến sĩ; Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản Ủy viên
3. Nguyễn Minh Thông Tiến sĩ; Đại học Cần Thơ Ủy viên
4. Nguyễn Văn Liêm Thạc sĩ; Phó GĐ Sở NN & PTN tỉnh Vĩnh Long Ủy viên
5. Nguyễn Kim Quyên Tiến sĩ; Phó Trưởng Khoa NN-TS Ủy viên
6. Nguyễn Thị Thu Nga Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Đại học Cần Thơ Ủy viên
7. Đoàn Vĩnh Phúc Thạc sĩ Thư ký

VI.   CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

– Tổ chức tham quan ngoại khóa cho sinh viên các ngành Nông học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật tại các trung tâm, trạm trại, xí nghiệp, nhà máy … những nơi có những ứng dụng, thành tựu khoa học mới, trình độ sản xuất tiên tiến.

– Tổ chức những hội thảo chuyên đề, tiếp xúc với những nhà khoa học, kỹ nghệ gia, doanh nhân, liên kết với các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn…

* Đề cương chi tiết học phần: XEM CHI TIẾT

* Chương trình đào tạo: XEM CHI TIẾT

* Chuẩn đầu ra: XEM CHI TIẾT

* Bảng ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng năm 2015: XEM CHI TIẾT

* Bảng ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng năm 2017: XEM CHI TIẾT

* Bảng ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng năm 2018: XEM CHI TIẾT

* Bảng ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng năm 2021: XEM CHI TIẾT

* Quyết định ban hành triết lý giáo dục: XEM CHI TIẾT.

* Bảng mối liên quan giữa triết lý giáo dục của Khoa và Trường: XEM CHI TIẾT.

Nguồn: Khoa NN-TS