Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

 

Xem Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 15: tại đây

Xem Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 16: tại đây

Xem Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 17: tại đây