Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên đại học chính quy Khóa 17