Tham dự Hội nghị trực tuyến giáo dục đại học năm 2021

          Ngày 24/8/2021, Trường ĐH Cửu Long tham dự Hội nghị trực tuyến giáo dục đại học năm 2021 do  Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội nghị đã kết nối với khoảng 500 điểm cầu tại các trường đại học và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

          Tại điểm cầu Bộ GD&ĐT có ông Nguyễn Kim Sơn – Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Hoàng Minh Sơn – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, bà Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng, Vụ giáo dục đại học, lãnh đạo các trường ĐH và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong cả nước.

          Riêng điểm cầu tại Trường ĐH Cửu Long có NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; Trưởng, phó các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Văn phòng Hội đồng trường, Phòng TC-HC, Phòng KH-TC, Phòng KT&ĐBCL, Khoa Sau ĐH, Viện ĐTTX.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại Điểm cầu Trường ĐH Cửu Long

          Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả chủ yếu của công tác giáo dục đại học năm học 2020-2021 và nhiệm vụ, giải pháp của công tác giáo dục đại học năm học 2021-2022. Nội dung xoay quanh những vấn đề cơ bản như:  Công tác tuyển sinh; việc thành lập, kiện toàn Hội đồng trường; công tác kiểm định chất lượng; chuyển đổi số trong giáo dục đại học và hoàn thiện; thực hiện tự chủ đại học; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học…

          Theo đó, nhiều vấn đề được đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị như: giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong quá trình triển khai các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong giai đoạn mới. Công tác thực hiện tự chủ đại học trong thời kỳ quá độ. Nhiệm vụ, giải pháp đột phá, quyết liệt để đưa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước…

          Hội đồng trường Trường ĐH Cửu Long đã được kiện toàn, công tác tuyển sinh thực hiện đúng theo quy định của Bộ GD-ĐT, Nhà trường luôn chú trọng công tác chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo và giữ vững danh hiệu Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

 Tin, ảnh: Nguyễn Văn Dô