Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên đại học hệ đào tạo từ xa, năm 2021 – đợt 2.