Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ đào tạo từ xa năm 2022 – Đợt 1