Thư viện Trường Đại học Cửu Long

    1. Lịch sử hình thành

    Năm 2000 trường Đại học Cửu Long được thành lập. Xác định Thư viện là “bộ mặt tri thức” quan trọng nhất của một trường Đại học, vì vậy, một trong những việc làm đầu tiên của BGH trường là thành lập ngay Thư viện nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường. Tuy nhiên, vì những lý do khách quan (do trường mới thành lập còn non trẻ) nên BGH trường khi ấy tạm thời giao Thư viện cho hai đơn vị trực thuộc (Khoa Khoa học Cơ bản và Khoa KHXH&NV) thay nhau quản lý.

    Sau chặng đường 20 năm, Đại học Cửu Long ngày càng lớn mạnh và khẳng định được thương hiệu, uy tín không chỉ trong khu vực ĐBSCL mà còn trên cả nước, BGH trường đã quyết định thành lập Thư viện Đại học Cửu Long (quyết định số 11/QĐ-ĐHCL/TCBM ngày 16/05/2019) nhằm xây dựng Thư viện Đại học Cửu Long trong điều kiện và tình hình mới.

    Hiện tại, Thư viện Đại học Cửu Long được đặt ngay vị trí trung tâm (khu nhà 6 tầng) của trường ĐHCL với đầy đủ trang thiết bị hiện đại (bao gồm Khu điều hành chung, Phòng trưng bày lưu trữ, Phòng đọc sách tại chỗ, Phòng máy tính để truy cập và khai thác tài liệu từ thư viện điện tử và internet, Phòng truyền thống…) cùng với đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện sẵn sàng phục vụ tất cả nhu cầu tra cứu, khai thác, tìm kiếm, trao đổi… thông tin cho bạn đọc trong và ngoài trường…

    2. Chức năng và nhiệm vụ

    2.1 Chức năng

    – Tham mưu cho Hiệu trưởng về tất cả các hoạt động của Thư viện; phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường tổ chức, điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, tài liệu của nhà trường…

    – Giúp Hiệu trưởng triển khai các hoạt động giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho xã hội theo đúng tinh thần về sứ mạng, tầm nhìn chiến lược, giá trị cốt lõi mà trường Đại học Cửu Long đã công khai và cam kết.

   – Cung ứng, cung cấp các dịch vụ thông qua việc khai thác các nguồn tài nguyên của Thư viện (sách báo, tài liệu chép tay, tài liệu điện tử, tai liệu trên mạng Internet…) nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của bạn đọc trong và ngoài trường ĐHCL.

    – Lưu trữ, giữ gìn, bảo quản các hình ảnh, tư liệu có liên quan về lịch sử hình thành và phát triển của trường ĐH Cửu Long

    2.2 Nhiệm vụ

    – Tổ chức các hoạt động của Thư viện theo sự chỉ đạo và phân công của Hiệu trưởng; xử lý, sắp xếp, lưu trữ, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thủ công và công nghệ số; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin; xây dựng các cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật và của nhà trường…

    – Hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ của Thư viện với các hình thức như: đọc tại chỗ, mượn mang về, in ấn, sao chép và khai thác nguồn tài liệu trên mạng Internet, multimedia; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, giới thiệu sách, tài liệu mới,… nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của bạn đọc trong và ngoài trường.

    – Lập kế hoạch, tổ chức mua sắm, tài liệu; thu nhận tài liệu do trường xuất bản và các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu như: khóa luận đại học, luận vănThạc sĩ, luận án Tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học; tài liệu về các buổi hội thảo; cập nhật giáo trình, bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các Thư viện trong và ngoài nước…theo quy định của pháp luật.

    – Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu từ BGH; tổ chức quy hoạch bộ máy nhân sự, quản lý tài sản… theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng; định kỳ kiểm kê trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Thư viện… nhằm đáp ứng yêu cầu về kiểm định chất lượng của trường.

 

    3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân bộ phận

STT

Cá nhân/Bộ phận Chức năng/Nhiệm vụ

1

Giám đốc

– Tổ chức, quản lý và điều hành chung tất cả các hoạt động của Thư viện theo sự phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng

– Báo cáo và chịu trách nhiệm trực tiếp trước BGH về các hoạt động của Thư viện…

2

Phó Giám đốc

– Tham gia điều hành quản lý các hoạt động của Thư viện theo sự phân công của Giám đốc Thư viện

– Báo cáo và chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc Thư viện, BGH về các công việc được phân công…

3

Tổ khai thác và quản lý tài nguyên

 

– Chịu trách nhiệm về việc khai thác các nguồn tài nguyên của Thư viện.

– Chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo quản tài nguyên của Thư viện theo quy định của nhà trường và pháp luật hiện hành.

– Chịu trách nhiệm về công tác ngoại giao, hợp tác quốc tế về những vấn đề có liên quan đến Thư viện…

4

Tổ dịch vụ

 

– Chịu trách nhiệm về kế hoạch mua sắm tài liệu, trang thiết bị và các nguồn tài nguyên khác của Thư viện…

– Chịu trách nhiệm về việc quản lý các dịch vụ tại chỗ đáp ứng nhu cầu khai thác, tìm kiếm tài liệu của bạn đọc tại Thư viện…

– Chịu trách nhiệm về việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về học thuật, giới thiệu sách mới của Thư viện với bạn đọc trong trong và ngoài trường…

5

Tổ công nghệ thông tin

 

– Tập huấn và hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng và khai thác các nguồn tài nguyên của Thư viện tại các phòng đọc, phòng mượn, phòng tra cứu tài liệu…

– Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi hoạt động của Thư viện…

– Hỗ trợ bạn đọc khai thác thông tin từ Thư viện điện tử, khắc phục các sự cố liên quan đến công nghệ…

 

     3.3 Nhân sự

STT

Họ tên Chức vụ Địa chỉ liên lạc

1

Võ Ngọc Hạnh Phó Giám đốc, phụ trách Thư viện vongochanh@mku.edu.vn

2

Phạm Thị Ánh Nguyệt Phó Giám đốc phamthianhnguyet@mku.edu.vn

3

Lê Thị Kim Lanh Chuyên viên lethikimlanh1989@gmail.com

4

Đặng Thị Kim Phụng Chuyên viên dangthikimphung@mku.edu.vn

5

Võ Kim Nga Chuyên viên vokimnga@mku.edu.vn

 Nguồn: Thư viên