Tổ chức Hội thảo khoa học góp ý các chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long

       

         Ngày 09/9/2021,  Trường ĐH Cửu Long tổ chức Hội thảo trực tuyến đóng góp các chương trình hành động của Tỉnh uỷ Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

          Thành phần tham dự Hội thảo gồm có NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, TS. Nguyễn Thanh Dũng – Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Văn Thanh – Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; ThS. Nguyễn Cao Đạt – Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu, đặc biệt có sự góp mặt trên 20 chuyên gia là nhà khoa học, nhà đầu tư trong và ngoài trường cùng tham dự.

         Phát biểu khai mạc Hội thảo NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ thông tin Hội thảo gồm có 2 phiên. Phiên thứ nhất đóng góp về vấn đề về thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025; phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. Phiên thứ 2, đóng góp về tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

         Tại phiên thứ nhất, NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ yêu cầu đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến ở 2 nội dung: Về thu hút vốn đầu tư và chương trình hành động phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, ông đề nghị quý đại biểu cần tập trung cho ý kiến về những thách thức và cơ hội cũng như các mục tiêu trong thu hút vốn đầu tư và phát triển khu, cụm công nghiệp của tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để tỉnh Vĩnh Long thực hiện thành công việc thu hút vốn đầu tư và phát triển khu, cụm công nghiệp của tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu khai mạc Hội thảo

        Phiên thứ hai diễn ra vào buổi chiều cùng ngày. Các đại biểu đóng góp ý kiến xoay quanh chương trình hành động về tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

         Tại Hội thảo có trên 20 tham luận của các chuyên gia là nhà khoa học, nhà đầu tư trong và ngoài Trường tham gia đóng góp ý kiến. Trong đó, các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là về thu hút vốn đầu tư, liên kết vùng; chú trọng nguồn lực về nhân lực, văn hóa-xã hội và khoa học kỹ thuật; tỉnh Vĩnh Long cần có chính sách hướng đến phát triển nền công nghiệp xanh; xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo…

TS. Nguyễn Tấn Khuyên – Chuyên gia kinh tế – Thành viên HĐKH IDR tham gia đóng góp ý kiến

       Buổi Hội thảo là dịp để các chuyên gia đóng góp ý kiến khoa học giúp cho tỉnh Vĩnh Long thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh Ủy một cách thiết thực và hiệu quả hơn. Đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của Trường ĐH Cửu Long trong sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

 Tin, ảnh: Nguyễn Văn Dô