Trường Đại học Cửu Long

Trường Đại học Cửu Long là ngôi trường ngoài công lập. Trải qua 24 năm hình thành và phát triển, đến nay trường không ngừng lớn mạnh với phương châm: Đạo đức – Tri thức – Dân tộc.