Trường Đại học Cửu Long tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

           Nhằm kịp thời phát hiện và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, Trường ĐH Cửu Long đã thành lập các Đoàn tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Vĩnh Long, cụ thể: tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng và trực các chốt phòng, chống dịch.

           Trong thời gian 3 ngày (từ 31/7-02/8/2021), Đoàn tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng gồm 3 giảng viên và 20 sinh viên chuyên ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học thuộc Khoa Khoa học sức khỏe. Đoàn đã thực hiện lấy mẫu dịch tỵ hầu cho hơn 3000 ngưi dân tại các xã Hòa Lộc, Hòa Hiệp (huyện Tam Bình); các phường Đông Bình, Đông Thuận (Thị xã Bình Minh).

Đoàn tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại huyện Tam Bình

           Trước đó, Đoàn tham gia trực chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có khoảng 30 đoàn viên, thanh niên của Trường đăng ký tham gia tình nguyện tại thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ.

          Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng của giảng viên và lực lượng đoàn viên, thanh niên Trường ĐH Cửu Long, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

 Tin: Nguyễn Văn Dô