Trường Đại học Cửu Long thành lập Khoa Mỹ thuật Công nghiệp

     Ngày 04/11/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long đã ký Quyết định số 1143/QĐ-ĐHCL thành lập Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, nâng tổng số Khoa trực thuộc Trường lên 12.

    Khoa Mỹ thuật công nghiệp được thành lập với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực của 3 chuyên ngành thiết kế sáng tạo, dẫn đầu xu hướng thẩm mỹ cụ thể là: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang và Thiết kế Nội thất.

     Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trường Nhà trường cho biết: “Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang làm thay đổi diện mạo của ngành Mỹ thuật Công nghiệp, cùng xu thế toàn cầu hoá thương mại thế giới, tạo nên thị trường thiết kế sôi động trong nước. Vì vậy, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp ra đời là sự tất yếu trong xu thế phát triển chung của Nhà trường”.

     Cũng trong ngày 04/11/2020, Hiệu trường Nhà trường đã ban hành Quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Trịnh Hồng Lanh giữ chức vụ Trưởng Khoa Mỹ thuật Công nghiệp.

Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông