Trường ĐH Cửu Long tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

      Thực hiện hợp đồng được ký kết giữa Trường ĐH Cửu Long và Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/6/2022, Trường ĐH Cửu Long tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Phổ biến quy chế thi

       Trong đợt thi này có 92 lưu học sinh của Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh dự thi. Mỗi thí sinh dự thi trải qua 4 kỹ năng là nghe, đọc, nói, viết tiếng Việt. Căn cứ kết quả thi, Trường ĐH Cửu Long sẽ cấp chứng chỉ tiếng Việt cho những thí sinh được đánh giá đạt yêu cầu. Đây là lần thứ 3, Trường ĐH Cửu Long tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho lưu học sinh của Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi thí sinh dự thi trải qua 4 kỹ năng là nghe, đọc, nói, viết tiếng Việt.

      Tính đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã cấp 234 chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. Đây là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Khu vực đồng bằng sông Cửu Long được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

 Tin, ảnh: Nguyễn Văn Dô